Сертификација
Како технолошки компании кои го користат софтверот на Мajкрософт во креирање и дистрибуција на софтверски и хардверски решенија или други дополнителни сервиси, би сакале да ве известиме за измените и новитетите во партнерската програма на Мajкрософт.
Cisco има повеќе нивоа на сертификации и специјализации. Секое ниво има посебни побарувања, одговорности и надградувања, со цел да се изврши диференцирање на професионалноста на партнерите во однос на продажбата, инсталирањето и техничката подршка за Cisco производите. Како мотивација за напредок низ нивоата на сертификација, во зависност од достигнатото ниво, Cisco нуди и различни програми за соработка со своите партнери.
 
Сертификација
Microsoft партнер
Cisco партнер
Cisco Select партнер