Cisco  >  АСА 5500
Cisco ASA 5500 (Series Adaptive Security Appliance) е модуларна платформа која нуди безбедност и VPN сервиси за околини рангирани како мали (SOHO) па се до околини рангирани како large enterprise.
Најпродаван производ  за месец МАЈ е АSА5505. Тоа е најмалиот безбедносен уред од серијата АSА5500 на Cisco. Погоден е за мали до средни бизниси (SMB). Има 8 етернет порти од кои 2 се со опција PoE.
 
Cisco
Свичеви
Рутери
ИП Телефонија
АСА 5500
Cisco Small Business Series