Развојни алатки

MSDN претплата

Купување на производи од серијата Visual Studio 2005 so помош на MSDN premium претплата преставува најдобар начин да се набават најновите развојни алатки.MSDN претплатите обезбедуваат и информации и техничка поддршка потребна за креирање, изградба и тестирање на апликации.

 

 
Microsoft
Windows десктопи
Office систем
Сервери
Развојни алатки
Office 2013/365

Добредојдовте во Windows 8


Добредојдовте во Windows 7