Cisco  >  Свичеви
Свичевите од оваа серија спаѓаат во групата на L-2 свичеви. Доаѓаат со 8, 24 и 48 мегабитни порти (10/100) како и 2 односно 4 дополнителни гигабитни порти (10/100/1000), уште наречени и uplink порти.
Ова е нова серија на L-2 свичеви со фиксна конфигурација и овозможена модуларност на дополнителните т.е. backup порти.
Серијата свичеви Catalyst 3560 спаѓаат во групата свичеви со фиксна конфигурација.
Оваа серија претставува врв во класата на свичеви наменети за друштва (организации) од средна класа (midsize organisations).
 
Cisco
Свичеви
Рутери
ИП Телефонија
АСА 5500
Cisco Small Business Series
Свичеви
Серија 500
Серија 2960
Серија 3560
Серија 3750