Програми за лиценцирање
Microsoft согласно големината и желбата за начин на набавка, начин на плаќање и бројот на компјутери на крајниот корисник, нуди и соодветна програма за лиценцирање.
 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација