Програми за лиценцирање

Легализациски пакет

Ако одредена компаниjа има купено компjутер без оригинален Windows софтвер прединсталиран од страна на производителот, а потоа го искористиле договорот за количинско лиценцирање за инсталациjа на целосниот оперативен систем, или пак откриле дека имаат фалсификуван софтвер на нивните системи, постои лесен начин целосно и правилно да ги лиценцираат компjутерите.

Get Genuine Kit (легализациски пакет) им овозможува на компаниите едноставно решение за легализирање на Windows оперативниот систем на постоечките компjутери. Вашиот добавувач на Microsoft производи ќе ви помогне како да го добиете ова решение. Со Get Genuine Kit добивате гаранциjа дека вашиот Windows софтвер е оригинален и правилно лиценциран.

Повеќе за легализација на компјутери кои користат нелегален софтвер може да прочитате тука.
За сите дополнителни прашања може да го контактирате нашиот тим или некој од нашите партнери (наведени во tab-от партнери).

 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација