Сертификација

Сертификација на Cisco партнери

Cisco има повеќе нивоа на сертификации и специјализации. Секое ниво има посебни побарувања, одговорности и надградувања, со цел да се изврши диференцирање на професионалноста на партнерите во однос на продажбата, инсталирањето и техничката подршка за Cisco производите. Како мотивација за напредок низ нивоата на сертификација, во зависност од достигнатото ниво, Cisco нуди и различни програми за соработка со своите партнери.

Како да станам регистриран Cisco партнер?

Како да станам Cisco Select партнер?

Како да станам Cisco Premier партнер?

Како да станам Cisco Silver партнер?

 

 
Сертификација
Microsoft партнер
Cisco партнер
Cisco Select партнер