Cisco  >  ИП Телефонија

ИП телефонија

ИП Телефоните на Cisco заземаат високо место на пазарот на комуникациски уреди. Се карактеризираат со висок аудио квалитет, ергономски физички изглед, лесни се за употреба и нудат напредни сервиси и опции. Портфолиото опфаќа десктоп, безжични, видео и софтверски телефони наменети за канцеларии, конференциски сали, продажни салони, хотелски простории, магацински хали и сл.

Според цената, функционалноста и карактеристиките, можеме да ги поделиме во 4 класи:

Основна класа - карактеристики:
(CP-7906/7911G/7912G)

• една пристапна линија;
• поддршка на XML апликации;
• една (две) Етернет порти;
• Cisco inline PoE и/или 802.3af ;
• СИП поддршка.

 

 


Бизнис класа – карактеристики:
(CP-7940G/7941G-GE)

• две пристапни линии;
• интегриран свич 10/100/1000;
• ЛЦД со висока резолуција;
• подобрена поддршка за XML;
• Cisco inline PoE и/или 802.3af;
• СИП поддршка.

 

 


Менаџмент класа – карактеристики:
(CP-7960G/7961G-GE)

• шест пристапни линии;
• интегриран свич 10/100/1000;
• ЛЦД со висока резолуција;
• подобрена поддршка за XML;
• можност за дополнителен модул;
• Cisco inline PoE и/или 802.3af;
• СИП поддршка.

 

 


Егзекутивна класа – карактеристики:
(CP-7970G/7971G-GE)

• осум пристапни линии;
• интегриран свич 10/100/1000;
• колор ЛЦД, XML поддршка;
• допирни функции на екран;
• можност за дополнителен модул;
• Cisco inline PoE и/или 802.3af;
• СИП поддршка.

 

 

 
Cisco
Свичеви
Рутери
ИП Телефонија
АСА 5500
Cisco Small Business Series