Производи

Microsoft

Продажбата на производите на MICROSOFT, ЕКОНЕТ ја реализира преку својата дилерска мрежа. Неа ја сочинуваат еминентни фирми од ИТ бизнисот, докажани во своето работење и со склучен партнерски договор.

Купувајќи директно од нашите регистрирани партнери, добивате:

  • Оригинален производ увезен преку авторизиран канал;
  • Валидна лиценца на софтверот;
  • Сервисна поддршка при понатамошна надградба на опремата (хардвер и софтвер).

Купувајќи производи на MICROSOFT од фирма која не е дел од нашата дилерска мрежа, односно преку неавторизиран канал, ги губите овие бенефиции.

Повеќе за Microsoft производите.....

 

 

Cisco

Продажбата на производите на CISCO, ЕКОНЕТ ја реализира преку својата дилерска мрежа. Неа ја сочинуваат еминентни фирми од ИТ бизнисот, докажани во своето работење и со склучен партнерски договор.

Купувајќи директно од нашите регистрирани партнери, добивате:

  • Оригинален производ увезен преку авторизиран канал;
  • Валидна лиценца на софтверот кој доаѓа со самиот производ;
  • Гаранција од една година;
  • Сервисна поддршка при понатамошна надградба на опремата (хардвер и софтвер) реализирана со директен контакт на CISCO.

Купувајќи производи на CISCO од фирма која не е дел од нашата дилерска мрежа, односно преку неавторизиран канал, ги губите овие бенефиции.

Листа на регистрирани партнери, членови на дилерската мрежа:

Cisco Partner Locator… 

 
Производи
Microsoft
Cisco
Conteg
Panduit
Symantec