Програми за лиценцирање  >  ОЕМ

ОЕМ

OEM e eден од најисплатливите начини за набавка на оригинален софтвер.

Тој претставува набавка на софтверот со купување на нов компјутер каде софтверот т.е. оперативниот систем доаѓа преинсталиран (ОЕМ) . Затоа истиот се наоѓа во не многу атрактивна опаковка. Овој софтвер е наменет исклучиво за лиценцирање на нов компјутер или сервер.

Еден од најдостапните по цена начини за лиценцирање, но затоа пак истиот си има и свое ограничување - OEM софтверот неможе да се префрли од еден компјутер на друг, дури и ако првиот компјутер веќе не се користи.
Software Assurance  може да се додаде во рок од 90 дена од набавка на софтверот. OEM софтверот се инсталира со product ID key преку Web или телефонска активација на 02 3090 890 (OEM софтверот обично се преактивира од страна на System Builder-от).

Напомена за користење на претходна верзија од набавениот софтвер (downgrade):

Правата за downgrade се однесуваат на можноста крајниот корисник да ја користи претходната верзија од набавениот софтвер се додека не е подговен да ја користи новата (набавената) верзија. Правата за downgrade се документирани во EULA (End-user license agreement). Документ кој доаѓа со софтверот.

Забелешка: Downgrade правата се однесуваат на Desktop OS и Server.
Microsoft Office нема права за downgrade.
Windows 7 Professional има право за downgrade на XP Pro.
Home верзиите на оперативен систем немаат право за downgrade.
Small Business Server 2011 има право за downgrade.
Small Business Essentials 2011 и Premium 2011 немаат право за downgrade.

Windows 8 Professional има право за downgrade до Windows 7 Professional.

 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација