Сертификација  >  Cisco Select партнер

Cisco Select Partner


За достигнување на ова ниво потребно е да поседувате една од двете специјализации Small Business Specialization или Small Business Foundation Specialization. За таа цел потребни  се две лица (или еден ),  вработени во вашата фирма, кои ќе ги имаат следните улоги за секоја специјализација соодветно:

Account Manager

Положени испити:
SMB Solutions for Account Managers (650-179)

или

SBF for Account Managers (650-256)

Engineer

Положени испити:
SMB Solutions for Engineers (650-196)

или

SBF for Engineers (650-395)

Секој од испитите се полага online на следниот линк без притоа да бидете надгледувани, што ви овозможува да ги полагате испитите од било кое место (работа, дома..).

Упатство за изведување на постапката за сертифицирање на вашата фирма како Cisco Select Partner

 

 

 
Сертификација
Microsoft партнер
Cisco партнер
Cisco Select партнер