Програми за лиценцирање  >  Инсталација и активација
1. Подигнете го системот (boot) заедно со Windows 7 инсталационото DVD.

Забелешка: Проверете дали CD/DVD дравјот е селектиран во подесувањата на BIOS-от. Ова обично автоматски е подесено.

2. Кога ќе се појави известување на екранот, притиснете го било кое копче за да се подигне системот на DVDто за инсталација. (Погледнете ја сликата подоле)
Го деинсталирате од еден компјутер и го инсталирате на друг вашиот Windows 7. За време на инсталацијата впишете го продуктниот клуч кој доаѓа заедно со Windows. Доколку автоматската активација не успее, следете ги упатствата кои ве водат низ активацискиот процес на Windows 7
При првото вклучување на Office програмите по нивната инсталација, ќе се појави прозорец во кој треба да се внесе продуктниот клуч (доколку не е внесен при инсталацијата)
Инсталацијата може да се направи и од DVD и од Hard Disk, само со кликнување на Setup.exe file.
Кликнете ја коцката за да ги прифатите условите за користење на софтверот, а потоа кликнете на Continue.
 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација