Инсталација и активација

Инсталација на Office 2010

Инсталацијата може да се направи и од DVD и од Hard Disk, само со кликнување на Setup.exe file.
Кликнете ја коцката за да ги прифатите условите за користење на софтверот, а потоа кликнете на Continue.

Најдобриот начин кој гарантира целосна инсталација е да се одбере опцијата Customize.


Можете да ја селектирате секоја компонента (апликација) која е инсталирана со Office-от, препорачливо е како најдобра опција Run all from My Computer. Ова ќе ги инсталира сите 2010 апликации.

Откако ќе го направите тоа, кликнете на Install Now за да го финализирате процесот на копирање и инсталација на фајловите (installation & commence copying files).Прва работа која се забележува е блескавиот екран кога се стартува секоја апликација посебно, како и пократкото време за отварање на истите (споредено со верзиите 2003 и 2007).

 

Сите апликации фукционираат како и што е очекувано, со голем број на подобрени функционалности. Подоле е листата на сите Office 2010 апликации.

Microsoft Access:


Microsoft Excel


Microsoft Powerpoint


Microsoft Publisher


Microsoft Word


За бесплатна техничка поддршка, активација и информации за Microsoft производите обратете се во Microsoft центарот на 02 3090 890 или mkinfo@microsoft.com.

Microsoft центарот е достапен секој работен ден од 08:00 до 20:00 часот.

 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација