Produkte

 

Microsoft –shitja: Shitjen e prodhimeve të MICROSOFT-it, EKONET e realizon nëpërmjet  rrjetit të agjentëve tregtar. Atë e përbëjnë firma eminente të IT biznesit, të dëshmuara dhe me lidhjen e marrëveshjeve për partneritet.

Duke blerë drejtpërdrejtë nga partnerët tonë të regjistruar, fitoni:

  • Produkt origjinal i importuar prej kanaleve të autorizuara;
  • Licencë të vlefshme e softuerit ;
  • Servisim gjatë riparimit të pajisjeve (harduerike dhe softuerike);

Duke blerë  produkte të Microsoft-it nga firmat të cilat nuk janë pjesë e kompanisë tonë, përkatësisht nga kanale të paautorizuara, i humbni këto benificione (përfitime) . 

 

Shitjen e produkteve të CISCO, EKONET e realizon nëpërmjet agjentëve tregtarë të vet. Atë e përbëjnë firma eminente të IT biznesit,të dëshmuar në punën të dëshmuara dhe me lidhjen e marrëveshjeve për bashkëpunim.

Duke blerë drejtpërdrejtë nga partnerët tonë të regjistruar, fitoni:

  • Produkt origjinal i importuar prej kanaleve të autorizuar;
  • Licencë e vlefshme e softuerit i cili vjen së bashku me produktin;
  • Servisim gjatë riparimit modifikim të pajisjeve (harduerike dhe softuerike) realizuar drejtpërdrejtë duke e kontaktuar me CISCO;    

Duke blerë  produkte të Microsoft-it nga firmat të cilat nuk janë pjesë e kompanisë tonë, përkatësisht nga kanale të paautorizuara, i humbni këto benificione (përfitime, dobi) .  

Lista e partnerëve të regjistruar, anëtarët e rrjetës shpërndarëse: 

Cisco Partner Locator…

 
Produkte
Microsoft
Cisco
XEROX
Symantec