Licencimi per biznes  >  Open Value

 

Open Value (“OV”) eshte familje ne tre vellime e programeve per licence  per klient te vegjel dhe te mesem te cilet deshirojne te blejne Licence dhe garanci softuerike

Open Value

Open Value Company Vide

Open Value SubscriptionOpen Value lejon bleresve te paguajne licence per softuer cdo vit me te drejte per mbindertim (upgrade). Open Value programi ofron organizates suaj nje dhome per tu rritur. Sepse cmimet e licencimit jane te parashikuara, mund te blini produkte me licence gjate vitit me cmim te percaktuar me pare. Me Open Value ju fitoni menaxhim te thjeshte per licencen, kontroll me te mire mbi investimet tuaja dhe menaxhim me te mire te cmimeve te produkteve te licencuara.     

 

Perfitimet e licencimit Open Value.

- Ndjekje thjeshte e licencimit –mbeshtetje  e plote e historise se licencimit

- Kontroll gjate ciklit te mbindertimit- mbindertim pa kerkese te rritjes se buxhetit

- Cmimi i menaxhimit – I parashikuar me pagesa vjetore dhe oferta atraktive te cmimeve per                kompanite e medha platformes se blerjes.

-  Garanci mbi perfitimet e softuerit- i pershtatshem per perfitime me te medhaI mundesuar me parapagim,  i perjetshem me ose pa mbulese te kompanise apo platformes se produktit.Open Value (i njohur edhe si Open Value non-company-wide)- licence e perjetshme (pas perfundimit te marreveshjes viti i trete i parapagimit licenca mbetet te pronari i klientit).

Open Value companywide – licence e perjetshme per standardizim (pas perfundimit te marreveshjes viti i trete i parapagimit licenca mbetet te pronari i klientit).

Open Value Subscription – licence jo e perjetshme. Pas perfundimit te marreveshjes viti i trete, klienti duhet te perterije  marreveshjen, blerje se licences ose perfundim te marreveshjes. Ky eshte opsion per bleresit qe deshirojne te paguajne softuerin por jo per tere kohen.I perjetshem – Klienti paguan per te drejten qe te perdore softuerin per afatin e licences, dhe pas perfundimit te licences ata kane te drejten te perdorin softuerin.

Porta minimale: 5 licenca per jo kompanite / 5 kompjutere kompanite e medha ose opsione per parapagim

Blerja nga jo kompanite eshte e mundshme per kliente te cilet nuk duan te standardizojne.

Nuk ka sasi minimale per ri-porositje, porosite mund te behen ne cdo kohe.Parapagimi – Bleresi paguan per te drejten qe te perdore softuerin pergjate periudhes se licences por nuk e mban te drejten e perdorimit te softuerit pas perfundimit te licences.

Porta minimale: 5 kompjutere

Perparesia  me e madhe e parapagimit eshte se bleresi mund te raportoje me pak kompjutere nese numri i PC bie.

Perdoruesit me parapagese mund te paguajne  ne fund te tri viteve dhe te posedojne licence te perjetshme, ose te perterijne per tre vite te ardhshme.

Bleresit me parapagese fitojne nje lirim 50% ne vit nese kane N ose N-1 versione te softuerit qe jane duke bere mbindertim  

Ky eshte opsion me i lire se sa opsioni i perjetshem ne vitet 1-3, duke mos njehsuar cmimin e blerjes.

Opsioni 1:Open Value Company-wide

Opsioni 2: Open Value Non-Company-wide

Opsioni 3: Open Value me parapagesë

Me Opsionin Company-wide kompania merr të drejtat të përdorë softuerin aq sa kohë i duhet (përjetësisht). Ky opsion ofron kursime të theksuara dhe çmim të parashikuar në Microsoft teknologji me tre vjet shtrirje të pagesës   

Me Non-Company-wide opsionin, ju mund të licenconi softuerin si pjesë e kompju- terit tuaj ose serverit dhe menaxhoni çmimin e softuerit duke paguar për lice- ncën në tri pagesa vjetore. Nëse keni një Company-wide  marrëveshje, mund të thjeshtoni menaxhimin me licencën duke shtuar licencë Non-Company-wide marrëveshjes Company-wide       

Me opsionin me parapagesë, blerësi mund të zgjedh të paguaj një çmim të vetëm për kompjuter PC (minimum 5 kompjuter PC) të shpërndaj Microsoft teknologjinë si standard në organizatën e tij, ashtu si me opsionin Company-wide. Opsioni i parapagimit i jep organizatës suaj të drejtën për të përdorur softuerin  company-wide vetëm në afat të marrëveshjes me Microsoft-in.  


   
Qe te dy programet qe jane te dedikuar per standardizim, ka dy platforma me qellim qe bleresit ti ofrohet zgjidhja me e mire per cmim me te pershtatshem: platforma per biznese te vogla (Small Business Desktop Platform) dhe Platforma Desktop Profesional

Professional Desktop Platform

Small Business Desktop Platform

Microsoft Office Professional Plus 2007

Microsoft Office Small Business 2007

Microsoft Core CAL

Microsoft Small Business Server (SBS) CAL

Windows Vista Enterprise

Windows Vista Enterprise

 


Numri i porositur per produktet e platformes duhet te jete i njejte. Per shembull:

Nese bleresi porosit 10 licenca Core CAL, 10 licenca Vista  nuk mund te porosisin numer tjeter te Office Professional. Numri i Office duhet te jete gjithashtu 10. perndryshe Microsoft do te anuloje porosine.

Shume:

 
Open Licence
Open Value
Siguri e softuerit
Enterprise Agreement
Enterprise Subscription Agreement
Instalimin dhe aktivizimin
Paketen e legalizuar/deklaruar