Produkte  >  XEROX

XEROX të dhëna bazë

Shitja e prodhimeve Xerox, EKONET e realizon përmes agjenteve tregetar. Ky rrjet përbëhet prej kompanive eminente te TI-së, të cilat janë deshmuar  tashmë në fushën e vet të punës. Blerja direkt nga një prej rishitësve i cila është në rrjetin tonë, ju jep avantazhe si:
• Garancia e cilësisë që ofron XEROX-i,
• Garanci e produkteve nga prodhuesi,
• Mbështetje për çdo lloj informacioni.
Blerja e prodhimeve Xerox nga një kompani që nuk është pjesë e rrjetit tonë rishitës, që do të thotë nga ndonjë kanal të paautorizuar, automatikisht i humb të gjitha këto avantazhe / përfitime.

Shënim me rëndësi: EKONET ofron XEROX vetëm në tregun e Kosovës.


 

Produkte
Microsoft
Cisco
XEROX
Symantec