Licencimi per biznes  >  Siguri e softuerit

Duke perfshire Microsoft Software Assurance per Volume licencim ne zgjidhjet tuaja per licencim, keni  shume perfitime. Nje nga perfitimet me te medha te SA (Software Assurance) eshte e drejta e versionit te ri te softuerit te blere, vaucer per trajnim, sherbime online..... dhe shume perfitime tjera.

Mirembajtja nepermjet   Software Assurance ndihmon klientet tuaj te marrin vlerat maksimale nga investimi i tyre ne softuerin e Microsoft-it. Nje domen i gjere i perfitimit  mund te kurseje kohen, dhe parate e klienteve tuaj perderisa rrit produktivitetin. Ndihmon ata per te kombinuar softuerin me te ri, 24*7 mbeshtetje telefonike, trajnim, pervoje ne IT veglat. Sherbimi juaj mund te ndihmoje mbeshtese klientet ashtu si ata planifikojne, shperndaj, perdor,mirembaj dhe ndryshoj zgjidhjet e tyre  softuerike.
 
Open Licence
Open Value
Siguri e softuerit
Enterprise Agreement
Enterprise Subscription Agreement
Instalimin dhe aktivizimin
Paketen e legalizuar/deklaruar