Licencimi per biznes  >  Enterprise Agreement

Marreveshje per kompani te medha

Enterprise Agreement dhe  Enterprise Subscription Agreement per ndermarrje mund te ju ndihmojne te zvogeloni nderlikimin dhe cmimin e kerkesave te juaja per software. Te dy opcionet perfshijne beneficionin e Sigurise se softeare nga Microsoftit te cilat kane mbeshtetje te vazhdueshme, sherbime, dhe vegla te IT.

Enterprise Agreement: Ofron kursim te cmimeve permes cmimit standard per licensa, ndihmon biznesin tuaj standardizimin e infrastruktures se IT permes ndermarrjes, e thjeshteson menagjimin e licensimit, dhe perfshine beneficione te Sigurise se Software gjitheperfshirese per te ndihmuar organizateen tuaj te jete me produktive.

Enterprise Subscription Agreement: Perfshine beneficionet e Marreveshjes per ndermarrje me nje cmim me te ulet paraprak dhe mundesine per te rritur dhe zvogluar numrin e licensave ne baze vjetore per te akomoduar ndryshimet ne llogari per PC. Ky program permbane qasje tek Microsoft software licensat me kohezgjatje te njejte me marreveshjen duke u bazuar ne licensimin Subscription.

Enterprise Agreement

Microsoft Enterprise Agreement eshte nje program Microsoft Volume gjitheperfshires I dizajnuar per organizata Enterprise me 250 apo me shume kompjutere desktop qe duan ti standardizojne me Teknologjine me te fundit te Microsoft.

Me programin e Enterprise Agreement, ju mund te keni kursime ne cmime ne dallim nga cmimorja standarde, e bazuar ne marreveshje me kohezgjatje tri vjeqare. Enterprise Agreement ju ofron klienteve  licensa me te thjeshta dhe menagjim me te mire te bugjetit mbi investimin e tyre ne sektorin e teknologjise informative. Ajo gjithashtu mbeshtet menagjim me te mire te cmimeve te software permes benefiteve te Microsoft Softeare Assurance per Volume-licensing, e cila eshte e perfshire automatikisht.

Programi i Enterprise Agreement ofron licensa te perhereshme, te cilat jane te perhereshme dhe valide nese nese produktet e licensuara kane qene te perdorura ne baze te kerkeses se license-agreement. Klientet e Programit Enterprise Agreement i zoterojne licensat e tyre dhe kane te drejte te perhereshme te perdorin produktet e tyre ne marreveshjen e tyre kohezgjatje te licensave.

Kjo marreveshje mbeshtet menagjim me te mire te cmimeve te Software permes benefiteve te Microsoft Software Assurance per Volume-licensing, e qe eshte automatikisht e perfshire.

Ofertimi I Licensimit

Programi I Enterprise Agreement ofron tri opcione te blerjes per te ju ndihmuar qe te permbushni kerkesat e klineteve tuaj.

·         License dhe Siguri te licenses (Software Assurance) pako ne kohen e blerjes se licenses.

·         Perteritje te Sigurise se Licenses (SA) (e ngarkuar ne pagesen e pare)

·         Siguri te Licenses (SA) e kerkuar vecmas brenda 90 diteve te shitjes se FPP apo OEM blerjes te sistemit dhe server software produkteve licensa apo blerjes se OEM te Microsoft Office 2003 verzione me te reja te licensave.

 

Standardizimi

Microsoft desktop platforms ju lehtesojne klienteve tuaj te standardizohen ne teknologjine me te fundit te Microsoft ne te gjitha kompjuteret desktop perreth organizates se tyre- dhe ju ndihmojne qe te rrisni sasine e marreveshjeve duke shitur produkte shtese dhe gjithashtu pako te licensave te sigurise per Software (SA).

Opsionet e pagesave

Programi I Enterprise Agreement ofron tri opsione te pagesave:

·         Paguaj te gjithe sasine ne kohen e kerkeses.

·         Shperndaj pagesat permes marreveshjes vjetore (paguaj nje te treten ne kohen e porosise se mallit dhe nje te treten ne cdo 1 vit te marreveshjes 2 vjecare)per licensa dhe

·         Software Assurance me pako apo vetem Software Assurance.

 

Kohezgjatja e marreveshjes

Programi I enterprise Agreement ofron marreveshje tri-vjeqare qe fillon me cdo porosi te re.Opsioni I pertrirjes se marreveshjes

 

Kjo eshte forme e licensimit e perhereshme qe do te thite se ne fund te marreveshjes, licensat mbesin ne pronesi te klientit. Ne fund te marreveshjes tri-vjeqare, program I Enterprise agreement klientet kane opcionin per te zgjatur marreveshjen edhe per nje vit apo tri vite tjera. Apo bleresit mund te rivendosin beneficionet e Software Assurance duke filluar nje marreveshje te re per Enterprise Agreement programin per siguri te softeare (SA) vetem brenda 30 diteve te skadimit te marreveshjes.

 
Open Licence
Open Value
Siguri e softuerit
Enterprise Agreement
Enterprise Subscription Agreement
Instalimin dhe aktivizimin
Paketen e legalizuar/deklaruar