Produkte  >  Cisco
>Switches >Routers
Kjo seri paraqet kulmin ne klasen e suiceve kushtuar shoqerive (organizatave) te klasave te mesme (midsize organisations).
Arkitektura e re e rutereve te serise 2800 ofron pese here karakteristika te permiresuara ne krahasim me serite e meparshme 1700 dhe 2600. Gjithashtu edhe ne aspekt te sigurise dhe sherbime akustike( te zerit) performansat jane te permiresuara madje 10 here.
 
Cisco
Switches
Routers
Seri 3750
Seri 2800