Количинско лиценцирање  >  Open Value

Open Value

Согледувајќи ги различните потреби на различните корисници, Microsoft нуди и соодветни лиценцни програми под кои потрошувачите може да ги набават потребните лиценци.

Open Value е фамилија на лиценцни модели кои нудат набавка и плаќање на лиценците на 3 годишно ниво.

Open Value под себе содржи три модели за лиценцирање.

Преглед на програмата за лиценцирање за продажни лица

 
Програми за лиценцирање
ОЕМ
FPP
Количинско лиценцирање
Инсталација и активација